– Links –

Her er links til ungdomsorkesteraktiviteter, hvor
dirigent Christian Hørbov-Meier, er medvirkende.

MiVU – MidtVestUngdomssymfoniorkester
– https://orkestermidtvest.dk/

Orkesterefterskolen i Holstebro
https://orkesterefterskolen.dk/da/

DKS – Den Kreative Skole i Silkeborg
– https://www.denkreativeskole.dk/undervisning/musik/?spwiTreeId=1358&spwiCourseId=53

Mere info om dirigent Christian Hørbov-Meier.