Carl Nielsen Ungdoms Symfoniorkester

Copyright © All rights reserved. Made by CHM
Carl Nielsen Ungdoms Symfoniorkester, CNUS er en fusion af orkestrene FAUST og HCAYSO, 
og har du lyst til at være med, så skriv til Andreas Clemmesen, se under “kontakt”.
Home.Vision.Prøveplan.Koncerter/Repertoire.Medlemmer.Dirigent.Historie.Kontakt.
Opdateret d. 7-11-2017

Violin 1:

Selma Milling

Astrid Stær Larsen

Joakim Sandberg

Anna Clausen

Nanna Rask Olesen

Emma Knudsen

Katrine Eskesen

Rasmus Keilgaard

Mille Lauridsen

- ledige pladser

 

Violin 2:

Agnethe Tofte-Hansen

Mette Nyfjord

Søren Gustav Mortensen

Nadja Bartholdy

Ester Vognsgaard

Amalie Funch Mellgren

Clara Christiansen

Amanda Andersson

Stephanie Heinecke

Benedicte Bro

-- ledige pladser

 

Bratch:

Anne Sofie Falkenberg

Johan Posselt

Thora Engsig Larsen, orlov

- ledige pladser

 

Cello:

Bjarke Teglgaard Pagh

Silas Møller

Laura Grunske Schmidt

Anne Kristine Rønn Olesen

Maiken Pedersen

Tine Elkjær Larsen

- ledige pladser

 

Horn:

- ledige plads

 

Trumpet:

Stine Madsen

Magnus Tipsmark

 

Trombone:

Victor Stensgaard Brandt

Daniel Bruun

Ass. Morten Jespersen

- ledige pladser

 

Tuba:

Frederik Strid
-ledig plads

 

Pauker:

- ledig plads

 

Slagtøj:

Rasmus Laursen

Lukas Hainer Kjær

- ledige pladser

 

Klaver:

- Lukas Hainer Kjær

 

Harpe:

- ledig plads

 

Bas:

Anders Gehring Hansen

-ledig pladser-

 

 

Fløjte:

Frida Lunde

Kim Mai Thordsen

Laura Folmer

Caroline Veppler

Line Eriksen

 

 

Obo:

Marcus Nielsen

- ledig plads

 

 

Clarinet:

Kristoffer Strid

Solvej Johansen

Elisabeth True

Freja Skriver Møller

 

 

Fagot:

Christine Bruun

Ass. Alice Carlslund

- ledige pladser